Jak zwiększyć głośność mikrofonu?

Jak zwiększyć głośność mikrofonu?

Regulacja głośności mikrofonu słuchawek Axtel w telefonach Yealink *(opcja przez WebGUI )

W telefonach VoIP Yealink w standardzie mamy możliwość podłączenia zestawów słuchawek nagłownych dla zwiększenia zarówno efektywności komunikacji z klientem jak i wygody wykonywanej przez nas pracy.

Co zrobić jeśli po drugiej stronie słuchawki nie słychać nas wystarczająco głośno ? Jak zwiększyć głośność mikrofonu?

Dostępne w sprzedaży słuchawki do callcenter mają fabrycznie zoptymalizowane parametry audio dla mikrofonu i samych słuchawek. Może się jednak zdarzyć, że mikrofon słuchawki jest za głośny lub  za cichy we współpracy z telefonem. Regulacja głośności z poziomu telefonu jest zazwyczaj jednoliniowa i zwykle ogranicza się do ustawień poziomu głośności w samych słuchawkach. Telefony IP Yealink pozwalają na dodatkową regulację audio mikrofonu zestawu słuchawkowego call center i właściwe dopasowanie poziomu wysyłanego dźwięku. Można tego dokonać poprzez webowy graficzny interfejs użytkownika czyli konfigurator WWW telefonu.

Regulacja czułości mikrofonu . KROK 1

Wciśnij przycisk OK na telefonie yealink i sprawdź adres IP telefonu  i wprowadź go w pasku adresu dowolnej przeglądarki  ( bez www. lub http://)

W oknie logowania do WebGUI w polach „Użytkownik” i „Hasło” wpisz admin

Regulacja czułości mikrofonu . KROK 2

Zależnie od wersji oprogramaowania telefonu opcje regulacji głośności mikrofonu znajdują się w zakładce PHONE (starsze wersje) lubFEATURES (nowsze wersje). Zmień domyślną wartość ustawień fabrycznych w zakresie od 1 do 53.

Wersja Firmware 7.61.x.xx (Yealink T22P)

Regulacja głośności słuchawki Axtel

Zakładka PHONE > Features > General Information lub Audio Settings „Headset Send Volume” (fabrycznie 25)

Zakładka FEATURES > Audio „Headset Send Volume” (fabrycznie 30)